Apie mūsų komandą

Žinoma, kad pozityvus požiūris į savo kūną yra vienas svarbiausių psichologinę gerovę lemiančių veiksnių. Pagarba savo kūnui ir pozityvus požiūris į jį siejami su geresne gyvenimo kokybe, sveikatai palankesne gyvensena ir fiziniu aktyvumu. Mūsų tyrėjų grupė atlieka įvairių apimčių tyrimus, kuriose ieškome sąsajų tarp pozityvaus kūno vaizdo ir su gyvensena susijusių įpročių, tokių kaip mityba, valgymo sutrikimai, intuityvus ir dėmesingu įsisąmoninimu grįstas mankštinimasis, mankštinimosi motyvacija ir sėdima gyvensena. Domimės naujausiomis tendencijomis, kuriant edukacines sveikatos ugdymo programas, kuriose išskirtinis dėmesys kreipiamas į pozityvaus kūno vaizdo stiprinimą dėmesingu įsisąmoninimu grįstu fiziniu aktyvumu.

Žinoma, kad gamtos apsuptis ir jaučiamas ryšys su gamta ne tik padeda mažinti nerimą ir stresą, tačiau padeda atitraukti mintis nuo siekimo atitikti stereotipinius grožio „idealus“ bei savo išvaizdos kontrolės, kurie siejami su urbanizacijos kultūra. Viena iš naujausių mūsų grupės tyrimo krypčių yra gamtos apsupties, mankštinimosi gamtoje, mankštinimosi motyvacijos ir pozityvaus kūno vaizdo sąsajų analizė.

Taip pat domimės disfunkcinio valgymo ir valgymo sutrikimų prevencijos pasiekimų sporte tematika. 

Prof. dr. Rasa Jankauskienė yra Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo inovacijų instituto vyr. mokslo darbuotoja ir Socialinio  bei fizinio ugdymo katedros profesorė. Ilgametė Dvikovos sporto šakų, Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedrų vedėja, 2011-2016 metais dirbo universiteto Studijų prorektore. Rasa yra daugiau nei 50 šalies ir tarptautinių Web of Science publikacijų bendraautorė. Ji vadovauja mokslo ir studijų projektams, daktaro disertacijų rengimui, yra įvairių tarptautinių mokslo žurnalų recenzentė. Rasa Jankauskienė yra nacionalinės mokslinių tyrimų grupės tinkle „Schools for Health in Europe“ narė. Ji dėsto dalykus tokius kaip Sveikatos ugdymo metodologiją, Intervention Mapping, Fizinis aktyvumas ir kūno vaizdas, Elgesio teorijos fizinio aktyvumo stiprinimui, visų pakopų studentams. Rasa Jankauskienė konsultuoja jaunus tyrėjus, doktorantus ir studentus tyrimų metodologijos, ugdymo ir elgesio teorijų, tyrimo instrumentų pasirinkimo temomis. 

Doc. dr. Miglė Bacevičienė 20 metų  dirba mokslo tiriamąjį darbą, atlieka tiek mažesnės, tiek didelės apimties epidemiologinius tyrimus, dalyvauja projektuose, skaito pranešimus konferencijose, veda seminarus ir dėsto Lietuvos sporto universitete disciplinas, susijusias su tyrimų planavimu ir statistinės analizės metodologija pradedantiems ir pažengusiems studentams. M. Bacevičienė turi tarptautinės patirties vykdant didelės apimties studijas (tarptautinio projekto HAPIEE koordinatorė Lietuvoje). Miglė puikiai išmano įvairaus dizaino tyrimų planavimo metodologiją  ir statistinės analizės principus, konsultuoja tyrėjus, doktorantus bei pradedančiuosius jaunuosius mokslininkus, paprastai ir patraukliai perteikia svarbiausius principus, akcentuodama jų praktinį pritaikymą. Miglė Bacevičienė yra daugiau nei 50 tarptautinių WOS mokslinių publikacijų bendraautorė, žurnalų BMC Public Health ir Behavioral Sciences redkolegijos narė, Pasaulio fizinio aktyvumo observatorijos kontaktinis asmuo Lietuvoje, tarptautinio tinklo „Schools for Health in Europe“ narė.