Konsultacijos

Prof. Dr. Rasa Jankauskienė konsultuoja studentus, doktorantus, jaunus mokslininkus teorinio pagrindimo, instrumentų pasirinkimo, edukacinių programų kūrimo klausimais tiriant su kūno vaizdo ir fizinio aktyvumo stiprinimo tematika susijusius klausimus įvairiose imtyse. Taip pat teikia konsultacijas susijusias su kūno vaizdo ir fizinio aktyvumo stiprinimo metodologija sveikatos ugdymo ir stiprinimo praktikoje. Konsultacijos taip pat teikiamos mokslinių straipsnių rengimo ir recenzavimo klausimais.

Doc. dr. Miglė Bacevičienė konsultuoja studentus, doktorantus, pradedančiuosius ir pažengusius tyrėjus mokslinių tyrimų metodologijos, statistikos taikymo, duomenų analizės, mokslinių straipsnių rengimo srityse. Konsultacijos taip pat teikiamos mokslinių žurnalų pasirinkimo, mokslinių straipsnių rengimo, pateikimo žurnalams ir recenzavimo temomis.

Dėl konsultacijų kreiptis bimagelifestyle@gmail.com